Langsiktig eier

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, og skal eie minst 51 prosent av den børsnoterte kapitalen i banken.

Stiftelsen er en aktiv og resultatorientert eier som fokuserer på stabil og god lønnsomhet - til beste for banken og alle som eier egenkapitalbeviset SOR. Også for kundene og lokalsamfunnet er det bra at Sparebanken SØR er en lønnsom og konkurransedyktig bank.

Våre økonomiske verdier, som ikke er knyttet opp til egenkapitalbeviset SOR, er plassert ut fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Dette for å kunne være en støtte for banken ved eventuelle behov for ny eierkapital i framtiden.