Våre formelle organer

Stiftelsens formelle organer er generalforsamling, styret og valgkomite. I tillegg har stiftelsen daglig leder. 

Generalforsamlingen skal bestå av 12 faste medlemmer og 6 varamedlemmer, og sammensetning skal reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens virksomhet. 

I det følgende presenteres medlemmer og varamedlemmer i stiftelsens formelle organer (oppdatert etter Ordinær generalforsamling 18. juni 2019):

GENERALFORSAMLING:

Leder:
Svein Bringsjord 2019 – 2020

Nestleder:
Ingunn F. Roppestad 2019 – 2020

Innskytervalgte medlemmer:

Fra Aust-Agder:
Sidsel Pettersen 2017 – 2021
Knut Inge Repstad 2017 – 2021
June Anette Marcussen 2019 – 2023
Ingunn F. Roppestad 2019 – 2023
Vara: Trond Winter 2019 – 2023

Fra Vest-Agder:
Kristine Storesletten Sødal 2017 – 2021
Svein Bringsjord 2017 – 2021
StineTofte Skagestad 2019 – 2023
Rune Grimsby 2019 – 2023
Vara: Cheryl Macdonald 2019 – 2023

Fra Telemark:
Einar Amundsen 2017 – 2021
Vara: Kari-Anne Nordbø 2019 – 2023

Offentlig oppnevnte medlemmer:

Fra Aust-Agder:
Jon-Olav Strand 2017 – 2021
Vara: Jacob Handegard 2017 – 2021

Fra Vest-Agder:
Steinar Bergstøl Andersen 2017 – 2021
Vara: Beate Marie Johnsen 2017 – 2021

Fra Telemark:
Lise Wiik 2017 – 2021
Vara: Anne-Nora Oma Dahle 2017 – 2021

STYRET:

Leder: Helge Sandåker (Vest-Agder) 2018 – 2020
Nestleder: Maya Twedt Berli (Aust-Agder) 2018 – 2020
Medlem: Gunn Marit Helgesen (Telemark) 2018 – 2020
Medlem: Erik Edvard Tønnesen (Vest-Agder) 2019 – 2021
Medlem: Thore-André Thorsen (Aust-Agder) 2019 – 2021
Medlem: Eldbjørg Dahl (Vest-Agder) 2019 – 2021
Vara: Arne Eiken (Vest-Agder) 2019 – 2020
Vara: Jon-Olav Strand (Aust-Agder) 2019 – 2020
Vara: Kristin Vedum (Telemark) 2019 – 2020

VALGKOMITE:

Leder: Anne-Nora Oma Dahle (Telemark) 2019 – 2020
Medlem: Knut Inge Repstad (Aust-Agder) 2019 – 2020
Medlem: Rune Grimsby (Vest-Agder) 2019 – 2020
Vara: Cheryl Macdonald (Vest-Agder) 2019 – 2020
Vara: Kari-Anne Nordbø (Telemark) 2019 – 2020
Vara: Sidsel Pettersen (Aust-Agder) 2019 – 2020

ADMINISTRASJON:

Daglig leder: Rune Røiseland