Vår formelle organer

Stiftelsens formelle organer er generalforsamling, styret og valgkomite. I tillegg har stiftelsen en daglig leder. 

Generalforsamlingen skal bestå av 12 faste medlemmer og 6 varamedlemmer, og sammensetning skal reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens virksomhet. 

I det følgende presenteres medlemmer og varamedlemmer i stiftelsens formelle organer (oppdatert etter Ordinær generalforsamling 20. juni 2018):

GENERALFORSAMLING:

Leder:
Svein Bringsjord 2018 – 2019

Nestleder:
Ingunn F. Roppestad 2018 – 2019

Innskytervalgte medlemmer:

Fra Aust-Agder:
Sidsel Pettersen 2017 – 2021
Knut Inge Repstad 2017 – 2021
Eirik Sætra 2015 – 2019
Ingunn F. Roppestad 2015 – 2019
Vara: Trond Winter 2015 – 2019

Fra Vest-Agder:
Kristine Storesletten Sødal 2017 – 2021
Svein Bringsjord 2017 – 2021
Cheryl Macdonald 2015 – 2019
Rune Grimsby 2015 – 2019
Vara: Rune Juliussen 2015 – 2019

Fra Telemark:
Einar Amundsen 2017 – 2021
Vara: Kari-Anne Nordbø 2015 – 2019

Offentlig oppnevnte medlemmer:

Fra Aust-Agder:
Jon-Olav Strand 2017 – 2021
Vara: Jacob Handegard 2017 – 2021

Fra Vest-Agder:
Steinar Bergstøl Andersen 2017 – 2021
Vara: Beate Marie Johnsen 2017 – 2021

Fra Telemark:
Lise Wiik 2017 – 2021
Vara: Anne-Nora Oma Dahle 2017 – 2021

STYRET:

Leder: Helge Sandåker (Vest-Agder) 2018 – 2020
Nestleder: Maya Twedt Berli (Aust-Agder) 2018 – 2020
Medlem: Gunn Marit Helgesen (Telemark) 2018 – 2020
Medlem: Erik Edvard Tønnesen (Vest-Agder) 2017 – 2019
Medlem: Tone Helene Strat (Aust-Agder) 2017 – 2019
Medlem: Eldbjørg Dahl (Vest-Agder) 2017 – 2019
Vara: Arne Eiken (Vest-Agder) 2018 – 2019
Vara: Thore-André Thorsen (Aust-Agder) 2018 – 2019
Vara: Kristin Vedum (Telemark) 2018 – 2019

VALGKOMITE:

Leder: Anne-Nora Oma Dahle (Telemark) 2018 – 2019
Medlem: Knut Inge Repstad (Aust-Agder) 2018 – 2019
Medlem: Rune Grimsby (Vest-Agder) 2018 – 2019
Vara: Cheryl Macdonald (Vest-Agder) 2018 – 2019
Vara: Kari-Anne Nordbø (Telemark) 2018 – 2019
Vara: Sidsel Pettersen (Aust-Agder) 2018 – 2019

ADMINISTRASJON:

Daglig leder: Rune Røiseland