Mer av det gode

Eksempler på tildelinger i kategorien "Mer av det gode"

Denne kategorien gavetildelinger er ny for Sparebankstiftelsen Sør fra og med 2020.

Samtidig har stiftelsen også tidligere gitt gaver til frivillige og ideelle organisasjoner som gjennom sine medlemmer og medarbeidere har gode forutsetninger til å forrente en pengegave ved å skape aktivitet, engasjement og positive holdninger til beste for mennesker som trenger en ekstra hånd. i 2014, som var et jubileumsår for norske sparebanker og sparebankstiftelser, valgte vi å gi vår jubileumsgave til:

  • Strømmestiftelsen (kr. 1 500 000)
  • Røde Kors i Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark (kr. 600 000)
  • Kirkens bymisjon i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder (kr. 500 000)
  • Blå Kors i Kristiansand (kr. 200 000)
  • Livsglede for eldre til satsing i Telemark (kr. 200 000)