Realisering og forbedring

Eksempler på tildelinger fra stiftelsen i kategorien "Realisering og forbedring"

«Liv og røre i Telemark"

Liv og røre i Telemark er et skolebasert, helsefremmende prosjekt der en har som mål å forbedre levekårene for barn og unge gjennom mer fysisk aktivitet, bedre kosthold og bedre psykososialt miljø i skolen. Se gjerne informativt medieoppslag hos NRK her.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ble en sentral støttespiller for Liv og Røre i Telemark i 2016, og har årlig støttet prosjektet med 1 500 000 kroner. Dette har medvirket til at antallet kommuner og skoler som deltar i prosjektet har vokst svært raskt.

Prosjekteier: Telemark fylkeskommune og Universitetet i Sørøst-Norge.

For mer informasjon om prosjektet, se her.

«FlexID»

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør støtter etablering og forsterkning av FlexID som verktøy i arbeidet med integrering og forebygging mot konflikt og radikalisering i Norge. Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ble støttespiller for FlexID i 2016, og har siden da støttet prosjektet med 1 000 000 kroner i året. Gjennom en intensjon om å støtte arbeidet gjennom fire år har FlexID fått forutsetninger for faglig og organisatorisk utvikling mot et nasjonalt og økonomisk bærekraftig konsept. Les mer om FlexID her.

Prosjekteier: Vest-Agder Røde Kors og Reiseløst DA. Fra 2018 stiftelsen FlexID.

«Lindesneslosen»

«Lindesneslosen» bistår unge som står i fare for å droppe ut av videregående skole eller jobb. «Losene» hjelper ungdom i faresonen ved å veilede innenfor de tilbud som finnes lokalt, og følger opp den enkelte på en til en-basis. Gjennom gaver fra Sparebankstiftelsen Sør sikres videreføring av programmet i en kritisk fase. Prosjektet har fått kr. 600 000 i årlige gavemidler fra Sparebankstiftelsen Sør siden 2017, og samfinansieres bl.a. med Sørlandets kompetansefond.

Prosjekteier: Lindesneslosen, i samarbeid med Fylkesmannen i Vest-Agder, NAV, Lindesnesfondet og kommunene i Lindesnesregionen.

«Desentral utdannelse av helsesykepleiere på Agder»

Ordningen med desentral utdannelse av helsesykepleiere skal bidra til å sikre nødvendig kompetanse innen forebyggende helsearbeid for barn og ung på hele Agder. Prosjektet samfinansieres med Aust-Agder utviklings- og kompetansefond og Sørlandet Kompetansefond. Sparebankstiftelsen Sør har bidratt med økonomiske midler siden 2017.

Prosjekteier: Lister Kompetanse, på vegne av Listerregionen, Lindesnesregionen og Setesdalregionen.