Om Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er landets sjette største norskeide sparebank med hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 34 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rogaland. Bli kjent med Sparebanken Sør på www.sor.no

Sparebanken Sør har deler av sin grunnkapital i egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs. Bankens EK-bevis heter SOR. Velkommen til å lese mer om egenkapitalbeviset og annen finasiell informasjon på bankens hjemmeside.