Fra DNBs hovedkontor til Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Pressemelding
Publisert:
9.3.2023

Eskild A. Stenhaug er fra 1. mai 2023 ansatt som daglig leder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør. - Eskild Stenhaug har lang erfaring innen kapitalforvaltning i tillegg til en spennende og solid kompetanse innen administrasjon, strategi og ledelse. Vi er veldig glade for at vi har fått en dyktig operativ strateg på laget og en erfaren leder med sterkt engasjement for vår landsdel, sier Gunn Marit Helgesen, styreleder i Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør har som oppgave å være en langsiktig eier i Sparebanken Sør, og gjennom å forvalte sitt eierskap bidra til videreføring av sparebanktradisjonene i regionen.

- I tillegg til å være langsiktig eier i Sparebanken Sør og forvalte finansielle verdier har stiftelsen anledning til å gi bidrag til allmennyttige formål i Agder og Telemark. Stiftelsens strategi sikter i hovedsak mot prosjekter som skal bidra til å utligne forskjeller og forebygge levekårsutfordringer i Agder og Telemark. Stenhaug trer inn som daglig leder i en spennende tid med tanke på ansvaret med forvaltningen av våre egenkapitalbevis og i tillegg vil han lede arbeidet med å revidere vår gave/bidragsstrategi, sier Helgesen.

- Min konstante nysgjerrighet på hva som kan gjøre oss litt bedre i morgen enn det vi er i dag er noe som jeg tar med meg inn i denne jobben. Det å kunne bidra til å utligne forskjeller og bedre levekår i Agder og Telemark i kombinasjon med å bygge en robust og god organisasjon rundt forvaltning av stiftelsens midler og eierskapet i Sparebanken Sør, er noe jeg virkelig ser frem til å ta tak i, sier Eskild Stenhaug.

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør ble etablert av Sparebanken Sør før fusjonen mellom Sparebanken Sør og Sparebanken Pluss i 2014. Stiftelsen er største eier i Sparebanken Sør og har nylig fått overført ny eierandelskapital fra banken. Gjennom dette er Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør blitt den største stiftelsen på Agder, og en av Norges største av sitt slag.

Kort om Eskild Arthur Stenhaug: f. 1974, Født og oppvokst i Harstad. Flyttet til Kristiansand for 23 år siden. Er utdannet siviløkonom og har jobbet de siste 11 år i DNB, både i og utenfor Norge.

Kontakt

Styreleder Gunn Marit Helgesen, Mobil 917 40 802

Eskild A. Stenhaug, Mobil 959 27 698