Sparebanken Sørs historie og tradisjon

Sparebanken Sør har historie tilbake til 1825 da den ble opprettet som Arendal Sparebank. Året før ble Christianssands Sparebank (senere Sparebanken Pluss) etablert i Kristiansand som en av de aller første sparebankene i Norge. De to bankene har levd side om side gjennom generasjoner, og fusjonerte i 2014 til Sparebanken Sør. 

Sparebankene har hatt en betydningsfull innflytelse på livet til innbyggerne i Agder og Telemark. Sparebankene har påvirket sine lokalsamfunn – og lokalsamfunn har påvirket sparebankene gjennom snart 200 år. En historisk bølge fra opplysningstiden, reformasjonen og den industrielle revolusjonen brakte med seg tankegodset om at den enkelte skulle klare seg selv – og veien til suksess gikk gjennom hardt arbeid, nøysomhet og sparing.

Sparebankene ble etablert av borgerskap i byene (og etterhvert også i bygdene) som et tiltak for å fjerne fattigdom og fattigkassene. Ofte var den lokale presten aktivt med i etableringen. Tanken var at dersom folk klarte å spare lønningene sine, så ville behovet for fattigkassa falle bort. Flid, nøysomhet og hardt arbeid var idealene, og man ønsket å hjelpe folk til å spare gjennom hele livet, slik at de hadde noe å falle tilbake på i alderdommen.

I sparebankenes tidlige fase var fokuset sterkest på sparing, men etter hvert ble også utlån av penger, spesielt til håndverkere, en sentral del av virksomheten. Når sparebankene spredte seg til bygdene ble også bøndene viktige kunder.

Sparebankene har hatt betydelig innflytelse på næringsutviklingen i byer og bygder, men også vært svært viktig for privatpersoner. Bankene kanaliserte penger fra sparerne og inn i prosjekter gjennom utlån, og bidro også til at en stadig høyere andel av befolkningen kunne eie egen bolig. Gjennom samarbeid med skolene var og er bankene også sentrale støttespillere i arbeidet med å lære barn og unge gode sparevaner. 

De to bankene som i dag er fusjonert til Sparebanken Sør levde med utgangspunkt i hver sin by og hvert sitt fylke på Agder, men vokste etter hvert inn i hverandres markedsområder. Gjennom sammenslåinger med mindre sparebanker på 1960- og 1980-tallet befestet de to seg som markedsledende på Sørlandet. Etterhvert ble også Telemark et viktig marked. Sparebanken Sør har i dag 34 kontorer fordelt på Vest-Agder, Aust-Agder og Telemark. I 2017 etablerte banken seg også med kontor på Jæren i Rogaland. 

Bli bedre kjent med Sparebanken Sør på banken egne nettsider www.sor.no