Om Sparebanken Sør

Sparebanken Sør er en av landets største regionbanker og har hovedkontor i Kristiansand. Banken har i alt 31 kontorer fordelt på Agder, Telemark, Vestfold og sør i Rogaland. Bli kjent med Sparebanken Sør på www.sor.no eller på bankens sider på Facebook.

Sparebanken Sør har deler av sin grunnkapital i egenkapitalbevis som er notert på Oslo Børs. Bankens EK-bevis heter SOR. Velkommen til å lese mer om egenkapitalbeviset og annen finansiell informasjon på bankens hjemmeside.