Søk støtte til ditt prosjekt

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør sin visjon er å skape «Gode levekår på Agder og i Telemark». For å oppnå dette vil stiftelse bidra med økonomiske støtte til allmennyttige prosjekter som støtter opp under visjon, og faller inn under minst ett av følgene områder:

Demokrati og ytringsfrihet
Inkludering, ensomhet og psykisk helse
Støtte og forsterke sosiale entreprenører, ideell og frivilling virksomhet
Akselerator for næringsutvikling i tråd med FNs bærekraftsmål

En forutsetning for å bli vurdert er at tiltaket det søkes støtte til gjennomføres i Agder eller Telemark.

Stiftelsen kan støtte både engangsutgifter og prosjekter som går over lengre perioder. Det er et ønske å støtte de tiltakene som har best potensiale for varig endring og stiftelsen ser derfor særlig etter prosjekter:

Hvem kan søke støtte

Vi støtter:

 Vi støtter ikke:

 

Dette støttes vanligvis ikke

Dersom prosjektet ditt ikke passer hos oss kan det være du kan søke midler i Sparebanken Sør. Vi oppfordrer deg til å sjekke ut strategien deres her!

 

Før du søker må du ha dette på plass!

Til søknaden må det legges med følgende vedlegg for at søknaden skal bli behandlet:

 

Har du et spennende prosjekt som Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør kan være med å støtte, så send oss en søknad!

Søknadsskjema er nå stengt.

Vi er i en prosess med å få på plass et nytt søknadsskjema og kan derfor ikke si nøyaktig dato for når dette er på plass. Men søknadsskjema vil åpne i god tid før neste søknadsfrist som er 1. august.

Søknadsfrist

I Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør behandler styret søknader om tildelinger 4 ganger i året. Søknader kan sendes inn fortløpende.

Søknadsfrist er kl. 16.00 den: 1. februar, 1. mai, 1. august og 1.november.

Det er ikke særskilte utlysninger per nå, noe som gjør at ditt prosjekt kan søke støtte når det passer.

Søknader blir behandlet i påfølgende styremøte og svar kommer i etterkant av dette på epost til oppgitt kontakt. Det gis ikke begrunnelse for avslag.