Aktuelt fra Stiftelsen

Publisert:
21/11/22
Pressemelding

30 millioner for gode levekår og livskvalitet

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør tildeler i 2022 i overkant av 30 millioner kroner til ulike prosjekter som skal bidra til at flere skal få det bedre i Agder og Telemark. Stiftelsen prioriterer sine bidrag ut fra vurderinger av prosjekters relevans for denne delen av landet, det faglige fundamentet og gjennomføringskapasitet hos de aktuelle mottakerne. Samfinansiering og forpliktende samarbeid over tid står også sentralt.

Les hele saken