Årsberetninger og regnskap

Her kan du laste ned og lese årsberetninger og regnskap for Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

Årsberetning og regnskap 2021

Årsberetning og regnskap 2020

Årsberetning og regnskap 2019

Årsberetning og regnskap 2018

Årsberetning og regnskap 2017

Årsberetning og regnskap 2016

Årsberetning og regnskap 2015

Årsberetning og regnskap 2014

Årsberetning og regnskap 2013