Kundene bestemmer!

Annet hvert år er det valg til det øverste formelle organet i stiftelsen. Det er bare kunder i Sparebanken Sør som har mulighet til å stemme i valg til stiftelsens generalforsamling. Stiftelsens vedtekter sier at Generalforsamlingens sammensetning skal reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør og andre samfunnsmessige interesser. Neste valg blir avholdt i Q1 2025.

Hvorfor bør kundene i Sparebanken Sør engasjere seg i valg til Stiftelsens generalforsamling?

Stiftelsen har som oppgave å være en langsiktig eier av Sparebanken Sør og skal bidra til å sikre at Agder og Telemark har en solid sparebank som også i kommende generasjoner sørger for vekst og utvikling i landsdelen. Stiftelsen bruker også deler av sitt overskudd til tildelinger som kommer allmenheten til gode.

Som største eier i Sparebanken Sør har stiftelsen både ansvar og muligheter. Stiftelsen har for eksempel mulighet til å påvirke bankens utvikling gjennom å være representert i bankens formelle organer og finansmarkedet er opptatt av hvordan stiftelsen opptrer som eier. I tillegg har stiftelsen og banken muligheter til å samarbeide om ulike prosjekter.

Generalforsamlingen har det øverste formelle ansvaret for å påse at stiftelsen til en hver tid jobber med å realisere sitt formål best mulig. Dette skjer først og fremst gjennom å utpeke stiftelsens styre, se til at kapitalforvaltning er forsvarlig og å bestemme hvor store andeler av eventuelle overskuddet som skal anvendes til allmennyttige formål (les mer om generalforsamlingens oppgaver i stiftelsens vedtekter).

Generalforsamlingen i stiftelsen består til sammen av 22 medlemmer og seks varamedlemmer. I tillegg til representanter som velges av kundene i Sparebanken Sør oppnevner Fylkeskommunene offentlige representanter.

Ønsker du å komme i kontakt med valgkomiteen eller daglig leder i Stiftelsen? Benytt gjerne skjemaet

Takk, din henvendelse er mottatt.
Oops! Something went wrong while submitting the form.