Langsiktig eier

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, og skal eie minst 25 prosent av den børsnoterte kapitalen i banken.

Stiftelsen vil være en aktiv og resultatorientert eier som fokuserer på god lønnsomhet - til beste for kundene, banken og alle som eier egenkapitalbeviset SOR. Stiftelsen er også opptatt av at banken skal drives slik at stadig nye investorer finner det attraktiv å investere i banken.

Våre økonomiske verdier, som ikke er knyttet opp til egenkapitalbeviset SOR, er plassert ut fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Dette for å kunne være en støtte for banken ved eventuelle behov for ny eierkapital i framtiden.