Våre formelle organer

Stiftelsens formelle organer er generalforsamling, styret og valgkomite. I tillegg har stiftelsen daglig leder. 

Generalforsamlingen skal bestå av 12 faste medlemmer og 6 varamedlemmer, og sammensetning skal reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens virksomhet. 

I det følgende presenteres medlemmer og varamedlemmer i stiftelsens formelle organer (oppdatert etter generalforsamling 13. juni 2022):

GENERALFORSAMLING:

Leder:
Sidsel Pettersen 2022 – 2023

Nestleder:
Ingunn F. Roppestad 2022 – 2023

Innskytervalgte medlemmer:

Fra valgkrets tidligere Aust-Agder:
Sidsel Pettersen 2021 – 2025
Sara Sægrov 2021 – 2025
June Anette Marcussen 2019 – 2023
Ingunn F. Roppestad 2019 – 2023
Vara: Trond Winter 2019 – 2023

Fra valgkrets tidligere Vest-Agder:
Kristine Storesletten Sødal 2021 – 2025
Ove Ege 2021 – 2025
Stine Tofte Skagestad 2019 – 2023
Rune Grimsby 2019 – 2023
Vara: Cheryl Macdonald 2019 – 2023

Fra valgkrets tidligere Telemark:
Signe Greivstad 2021 – 2025
Vara: Kari-Anne Nordbø 2019 – 2023

Offentlig oppnevnte medlemmer:

Fra valgkrets tidligere Aust-Agder:
Dag Eide 2021– 2025
Vara: Margit Dale 2021 – 2025

Fra valgkrets tidligere Vest-Agder:
Tore Askildsen 2021 – 2025
Vara: Janne Nystøl 2021 - 2025

Fra valgkrets Telemark:
Lise Wiik 2021 – 2025
Vara: Anne-Nora Oma Dahle 2021 – 2025

STYRET:

Leder: Gunn Marit Helgesen (fra Telemark) 2022 – 2024
Nestleder: Eldbjørg Dahl (fra tidligere Vest-Agder) 2021 – 2023
Medlem: Rune Grimsby (fra tidligere Vest-Agder) 2021 – 2023
Medlem: Alfred Solgaard (fra tidligere Vest-Agder) 2021 – 2023
Medlem: Thore-André Thorsen (fra tidligere Aust-Agder) 2021 – 2023
Medlem: Maya Twedt Berli (fra tidligere Aust-Agder) 2022 – 2024
Medlem: Erle Wright Severinsen (fra tidligere Vest-Agder) 2022 – 2024
Medlem: Pernille Kring Gulowsen (fra tidligere Vest-Agder) 2022 – 2024

Vara:
Vibekke Hellesund (fra tidligere Vest-Agder) 2022 – 2023
Vara: Jon-Olav Strand (fra tidligere Aust-Agder) 2022 – 2023
Vara: Kristin Vedum (fra tidligere Telemark) 2022 – 2023

VALGKOMITE:

Leder: Tore Askildsen (fra tidligere Vest-Agder) 2022 - 2023
Medlem: June Anette Marcussen (fra tidligere Aust-Agder) 2022 – 2023
Medlem: Signe Greivstad (fra tidligere Telemark) 2022 - 2023

Vara:
Cheryl Macdonald (fra tidligere Vest-Agder) 2022 – 2023
Vara: Kari-Anne Nordbø (fra Telemark) 2022 – 2023
Vara: Dag Eide (fra tidligere Aust-Agder) 2022 – 2023

ADMINISTRASJON:

Daglig leder: Rune Røiseland