Våre formelle organer

Stiftelsens formelle organer er generalforsamling, styret og valgkomite. I tillegg har stiftelsen daglig leder. 

Generalforsamlingen skal bestå av 22 faste medlemmer og 6 varamedlemmer, og sammensetning skal reflektere kundestrukturen i Sparebanken Sør, andre interessegrupper og samfunnsmessige interesser knyttet til stiftelsens virksomhet. Det er kundene i Sparebanken Sør som velger sine representanter til stiftelsens generalforsamling.

I det følgende presenteres medlemmer og varamedlemmer i stiftelsens formelle organer (oppdatert etter kundevalg i Sparebanken Sør, februar 2023):

GENERALFORSAMLING:

Leder:
Sidsel Pettersen 2024 – 2025

Nestleder:
Ingunn F. Roppestad 2024 – 2025

Kundevalgte medlemmer:

Fra valgkrets tidligere Aust-Agder:
Sidsel Pettersen (Arendal) 2021 – 2025
Sara Sægrov (Risør) 2021 – 2025
Ingunn F. Roppestad (Froland) 2023 - 2027
Monica V. Sivertsen (Arendal) 2023 - 2027
Erik Johan T. Lindøe (Arendal) 2023 - 2027
Vara: Trond Winter (Arendal) 2023 – 2027

Fra valgkrets tidligere Vest-Agder:
Kristine Storesletten Sødal (Kristiansand) 2021 – 2025
Ove Ege (Kvinesdal) 2021 – 2025
Stine Tofte Skagestad (Mandal) 2023 – 2027
Cheryl Macdonald (Kristiansand) 2023 - 2027
Geir Sandvik (Kristiansand) 2023 - 2027
Ida Olimstad Snemyr (Kristiansand) 2023 - 2027
Harald F. Andersen (Kristiansand) 2023 - 2027
Ingrid Moe (Kristiansand) 2023 - 2027
Jardar F. Pedersen (Kristiansand) 2023 - 2027
Simon Wigstøl Olesen (Kristiansand) 2023 - 2027
Benedichte A. L. Hellestøl (Lyngdal) 2023 - 2027
Hanne C. Seyffart Fuglestveit (Mandal) 2023 - 2027
Vidar Torsøe (Farsund) 2023 - 2027
Vara: Leif Erik Birkeland (Kristiansand) 2023 – 2027

Fra valgkrets tidligere Telemark:
Signe Greivstad (Telemark) 2021 – 2025
Vara: Kari-Anne Nordbø (Telemark) 2023 – 2027

Offentlig oppnevnte medlemmer:

Fra valgkrets tidligere Aust-Agder:
Dag Eide 2021– 2025
Vara: Margit Dale 2021 – 2025

Fra valgkrets tidligere Vest-Agder:
Tore Askildsen 2021 – 2025
Vara: Janne Nystøl 2021 - 2025

Fra valgkrets Telemark:
Lise Wiik 2021 – 2025
Vara: Anne-Nora Oma Dahle 2021 – 2025

STYRET:

Leder: Erle Wright Severinsen (fra tidligere Vest-Agder) 2024 – 2026
Nestleder: Eldbjørg Dahl (fra tidligere Vest-Agder) 2023 – 2025
Medlem: Rune Grimsby (fra tidligere Vest-Agder) 2023– 2025
Medlem: Alfred Solgaard (fra tidligere Vest-Agder) 2023 – 2025
Medlem: Thore-André Thorsen (fra tidligere Aust-Agder) 2023 – 2025
Medlem: Runar Gundersen (Telemark) 2024 - 2026
Medlem: Dagfinn Homdal Svanø (fra tidligere Aust-Agder) 2024 - 2026
Medlem: Pernille Kring Gulowsen (fra tidligere Vest-Agder) 2024 – 2026

Vara:
Vibekke Hellesund (fra tidligere Vest-Agder) 2024 – 2025
Vara: Ingunn Fjærbu Roppstad (fra tidligere Aust-Agder) 2024 – 2025
Vara: Solveig Svardal (fra Telemark) 2024 – 2025

VALGKOMITE:

Leder: Harald Fauskanger Andersen (fra tidligere Vest-Agder) 2024 - 2025
Medlem: Per Kristian Lunden (fra tidligere Aust-Agder) 2024 – 2025
Medlem: Signe Greivstad ( Telemark) 2024 - 2025

Vara:
Tore Askildsen (fra tidligere Vest-Agder) 2024 - 2025
Vara: Kari-Anne Nordbø (Telemark) 2024 – 2025
Vara: Dag Eide (fra tidligere Aust-Agder) 2024 – 2025

ADMINISTRASJON:

Daglig leder: Eskild Stenhaug
Senior business controller: Ingrid Vågsvoll