Vi stiller opp for banken vi eier

Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør er største eier av egenkapitalbevis i Sparebanken Sør, og vi skal i følge våre vedtekter eie minst 25 prosent av den til en hver tid børsnoterte kapitalen i banken.

Stiftelsen vil være en aktiv og resultatorientert eier som fokuserer på stabil og god lønnsomhet - til beste for banken og alle som eier egenkapitalbeviset SOR. Bankens mange kunder og lokalsamfunnet trenger også en stor regional sparebank som driver lønnsomt og stabilt godt.

Våre økonomiske verdier, som ikke er knyttet til egenkapitalbeviset SOR, er plassert ut fra hensyn til sikkerhet, risikospredning, likviditet og avkastning. Dette for å kunne være en støtte for banken ved eventuelle behov for ny eierkapital i framtiden.