Vi stiller opp for landsdelen vår

I tillegg til å være en langsiktig og god eier for Sparebanken Sør gir Sparebanksstiftelsen Sør gaver til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. Vår gavestrategi fokuserer på kunnskapsbaserte utviklingsprosjekter som skal gjøre det godt å leve for flere i våre tre fylker. Les mer om stiftelsens gavestrategi under menypunktet "Gaver".

Sparebanksstiftelsen Sør gir gaver uavhengig av Sparebanken Sør, men banken og stiftelsen har bestemt seg for å samarbeide om enkelte prosjekter. Banken gir hvert år rause gaver til store og små allmennyttige tilltak på en rekke områder i bygd og by. Velkommen til å lese mer om Sparebanken Sør sine gaver, satsningsområder og søknadsproses på bankens egne hjemmesider.