Vi stiller opp for landsdelen vår

I tillegg til å være en langsiktig og god eier for Sparebanken Sør tildeler Sparebankstiftelsen Sør bidrag til allmennyttige formål på Agder og i Telemark. Vår tildelingsstrategi fokuserer på kunnskapsbaserte prosjekter som skal gjøre det godt å leve for flere i våre fylker. Les mer om stiftelsens tildelingsstrategi under menypunktet "Gavestrategi".

Sparebanksstiftelsen Sør tildeler bidrag til prioriterte prosjekter uavhengig av Sparebanken Sør, men banken og stiftelsen har bestemt seg for å samarbeide om enkelte engasjementer. Banken gir hvert år rause gaver til store og små allmennyttige tiltak på en rekke områder i bygd og by. Velkommen til å lese mer om Sparebanken Sør sine gaver, satsningsområder og søknadsprosesser på bankens egne hjemmesider.